Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:24
Beschrijving:Transport door Berent Mathijssen aan Steven Jansz en Claesken van Aelst (echtelieden), en aan Willem Jansz en Judith van Aalst (echtelieden) en aan Catelijn en Hester van Aelst (kinderen van Andries van Aelst), van de hofstede aan de Grift te Apeldoorn in Ordermarkt
Datering:22/11/1651
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard