Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:425 Koperpletterij De Heus II
Inventarisnummer:22
Beschrijving:Transport van de hofstede te Apeldoorn door Henrickien Sebastiaans (huisvrouw van Berend Matthijssen) en Thonis Thonissen, Smidt, aan Steven Jansen "Podtgieter" en Claesken van Aelst (echtelieden), aan Willem Jansen en Judith van Aelst (echtelieden) en aan de kinderen van Andries van Aelst
Datering:21/11/1651
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard