Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:100 Verzameling particuliere stukken
Inventarisnummer:267
Beschrijving:Ontwerp door architect Piet Blom voor opvangcentrum "De Kuil" voor jongens, aan de Kuiltjesweg hoek Stoppelbergweg in Beekbergen
Datering:1986
Vorm:2 tekeningen
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
 
Bereik en inhoud:Het Jongensinternaat Kamp De Kuil was gehuisvest in voormalige barakken. Bij deze instelling werden moeilijk opvoedbare jongeren opgevangen. Die huisvesting was in 1986 al sterk verouderd en aan vervanging toe. Door het bureau van de toenmalige rijksbouwmeester werd de architect Piet Blom (1934 – 1999) voorgesteld om een ontwerp te maken op de locatie Kuiltjesweg/ Stoppelenbergweg voor een nieuw opvangcentrum voor jongens. Het ministerie had gelden beschikbaar voor nieuwe sociale huisvesting voor deze doelgroepen.
Piet Blom beoogde met zijn ontwerp de jongens een nieuw “adres” te geven. Een herkenbare besloten plek in het bos; een plaats waar deze jongens zich weer thuis konden voelen. Hij koos voor een vorm die de jongens zou aanspreken en om hen ook een avontuurlijke plek te geven. Als ontwerp koos hij op deze plaats voor de vorm van een kasteel, met binnenplaats, spannende kamers en een robuuste veilige uitstraling.
De vormgeving is sterk verwant aan andere projecten van Blom, zoals de woontoren bij de Kubuswoningen in Rotterdam.
Uiteindelijk ging het project niet door. Het rijk trok zich terug uit dit project en daarmee werd het plan van Blom te duur.