Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 31
Folionummer: 71
Aktedatum:30/10/1762
Inhoud: De Drost zendt een Wethe [gerechtelijke aanzegging] van peijndinge "aen U Hendrik van Velen [in de marge staat ook Gerrit Harms Brinck] hoedat W.H. Brascamp Onderscholtis van de Heerlijkheijt van mij geautoriseert sijnde ter instantie van P. Wesselman Vice-Rigter van 't nieuwe-broek, e.v. Hendrijna Pluim, Goedhard Zager, e.v. Elisabeth Pluim en B. Beumer, e.v. Aeltje Pluim op den 31-10-1761 ten overstaen van B. ter Burgh en H. Proper Nootschepenen der Heerlijkheijt bij insuffisance van 't gerede gepeindt heeft op d'ongerede goederen van Gerritje Brink, wed. van T.J. Pluim, in specie op 1. een akker saeijlandt van ½ molder bij de mole-steegh, 2. op 3 schepel de Vuijlijk met het eenen einde aen de Kerkwegh, 3. op een schepel over de Liersteegh, ook met het einde aen de Kerkwegh, alle drie bij de Debitrice selfs gebruikt wordende, 4. op 3 schepel aen de Kattekuijl, 5. op den halven Kraeij-akker ten einde de Kerkwegh, 6. op een molder het Blik met het eene einde aen de Rugge-wegh en met het andere einde aen 't velt en andere perselen meer, insonderheijt ook op de portie in d'ongerede goederen heengecomen van Jan Rijnders de Boer, onder Loenen gelegen, waertoe gehoort het Veen, Teneinde als bij d'acte van peindinge staet uitgedrukt, welke peinding landregtelijk vervolgt sijnde, soo doe ik Drossart U Hendrik van Velen [in de marge staat weer Gerrit Harmss Brinck], voor soo verre gij pagter en gebruiker van die gemelte 6 perselen en het Veen bent, hiervan dese schriftelijke Wethe"Personen in deze akte:
P. Wesselman

Hendrijna Pluim

Gerritje Brink

Hendrik van Velen

H. Proper

T. J. Pluim

Gerrit Harmss Brinck

Elisabeth Pluim

Goedhard Zager

Jan Rijnders de Boer

Aeltje Pluim

B. ter Burgh

W.H. Brascamp

B. Beumer