Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 30
Folionummer: 10
Aktedatum:4/7/1792
Inhoud: Gezien bij den Gerechte der Heerlijkheijd 't Loo de declaratie van kosten geexhibeerd ende overgegeeven door en vanwegens Jannis Mulder Aanlegger Triumphant en Declarant ter eenre, op en tegens Bernardus Busscher Verweerder Succumbant en Gedeclareerde ter andere zijde. Vonnis: Het Gerigt heeft diezelve kosten, hoewel tot een hoogere somma geextendeerd, nogtans getaxeerd en gemodereerd, taxeerd en modereerd dezelve kragt deezes op een somma van 15 guldens 6 stuijvers, zijnde de acte van taxatie daaronder mede begrepen; voorbehoudens de kosten, zoo hier omtrent in executivis nog zouden moeten worden aangewend.Personen in deze akte:
Jannis Mulder

Jan Ketel

Bernardus Busscher

Evert Teunis Vos