Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 30
Folionummer: 16
Aktedatum:3/7/1793
Inhoud: Gezien de declaratie van kosten geexhibeerd en overgegeeven uijt de naam ende van wegens Elisabeth Homoet, Aanleggersche Triumphante en Declarante ter eenre op en tegens Derk Slijkhuijs Verweerder, Succumbant en Gedeclareerde ter andere zijde. Vonnis: Het Gericht heeft diezelve kosten, hoewel tot een hoogere somma geextendeerd, nogtans getaxeerd en gemodereerd, taxeerd en modereerd dezelve kragt deezes op een summa van 22 guldens 2 stuijvers, zijnde de acte van taxatie daaronder mede begreepen; voorbehoudens de kosten, zoo hier omtrent in executivis nog zouden moeten worden aangewend.Personen in deze akte:
Elisabeth Homoet

Derk Slijkhuijs