Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 18
Folionummer: 76
Inhoud: De Drossard daagt Hendrik de Goeijen omdat hij omtrent den 10 Aug. 1783 een der koebeesten van F. Tjeenk die onder sijn overige gereede goederen nog bepeijnd waren, gekogt en op sijn stal genomen heeft. Eis: Een boete voor 40 Heeren Ponden. Vonnis: Het Gerigt absolveert den Beclaagde van de gevorderde boete.Personen in deze akte:
Hendrik de Goeijen

F. Tjeenk