Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 17
Folionummer: 28
Inhoud: De Drossard daagt Berent Capel mulder te Oosterhuijsen [Beekbergen] omdat [hij] op den 13 Aug. 1776 sijn knegt Fredrik Nooijen met een schuddegavel zoude geslagen hebben. Eis: Een boete van 2 Heeren Ponden. Vonnis: niet vermeld.Personen in deze akte:
Frederik Nooijen

Beernt Capel