Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 17
Folionummer: 27
Aktedatum:3/7/1777
Inhoud: De Drossard daagt Teunis NN zoon van de nieuwe boer en Jan Craaij schaapherder bij Brand Goossens omdat Beclaagdens den 14 febr. 1777 op het veld in de sneeuw op conijnen souden hebben gaan loeren om die op de leegers te slaan, en in de gaaten te stooten, en omdat alzoo des tijdes op de conijnejagt zouden gegaan hebben. Eis: Een boete voor 40 daalders. Vonnis: Het Gerigt absolveert de Beclaagdens van de gevorderde boete bij gebrek van bewijs. Volgens Inv. nr. 21, fol. 27 is bij 't Jagtplacat van 11-08-1770 het jagen op de sneeuw verboden op verbeurte van 30 daalders.Personen in deze akte:
Brand Goossens

Jan Craaij

Teunis NN