Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 11
Folionummer: 15
Inhoud: De Drossart daagt Gerrit Bosman Ruiter onder Hop omdat hij op den 30 Septemb. 1761 in Oosterhuisen onder Beekbergen bij 't opnemen van twee hasen-stricken door den Schut Herman betrapt soude sijn. Eis: Een boete voor 60 daler. Vonnis: Het Gerigt condemneert den Beclaagde in de geƫijste boete van sestigh daler, ten waere denselven binnen agt daegen onder eede come te verclaren aen 't gelibelleerde feijt niet schuldigh te sijn.Personen in deze akte:
Gerrit Bosman