Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 9
Folionummer: 4
Inhoud: Beernt Clasen Eldijk timmerman daagt Hendrik Gijsbers Stouthart om betalinge te hebben van 26 - 2 - 8 reste van meerdere somme wegens verdient arbeijts en timmermans-loon, van sagen en holt-laden in 't HoogSoerder-bosch in den jare 1759 volgens overgegevene rekeninge, Salv. cal. & ded. prob. sol. Vonnis: Het Gericht verstaat datter gedaen is een goede aenspraak en daer tegens een quaede tegenweer.Personen in deze akte:
Hendrik Gijsbers Stouthart

Beernt Clasen Eldijk