Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 8
Folionummer: 15
Inhoud: Tenlastelegging: Jan Rijnders de Groot mede als [belasting]pagter in de Heerlijkheijt 't Loo daagt Margaritha Wolbers, wed. van Zeger Zegers om betalinge te hebben 1. van 48 - 8 - 0 wegens verschulde 5 specien, bieren, hooftgelt, heerstedegelt en moutaccij[n]s item verdiende hoog-gelden bij de pagter van 's Lands middelen in den jaren 1746 t/m 1752. 2. van 5 - 1 - 4 wegens verschulde impost van bier en heerstedegelt over 1748, 1749 en 1753, alles Salv. calc. & ded. prob. sol. voorts al 't gene Verweerderse van Aenlegger na regten mogte compenseren. Vonnis: Wedersijts Parthijen versoeken, dat in desen Heren Commissarien mogen worden genomineert ten fine accomodement en 't selve ontstaende van decisie als Heren Compromissarien. Het Gericht heeft goed gevonden te versoeken en te committeren soo als versogt en gecommitteert worden bij desen den Hoogwelgeb. Heer Andries Schimmelpenninck van der Oije tot beijde de Pollen en den Heer Schepen Hermen Hendrik Otters, om Parthijen op sekeren tijt en plaetse voor Haer t' ontbieden ten fine van accomodement en bij ontstentenisse van dien te decideren als Compromissarien.Personen in deze akte:
Jan Lens

Andries Schimmelpenninck van der Oije

Margaritha Wolbers

Jan Rijnders de Groot

Zeger Zegers

Arnoldus van Lil

Hermen Hendrik Otters