Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 7
Folionummer: 38
Inhoud: Tenlastelegging: De Drossart daagt Hermen Hendrix Ram omdat [hij] op den 18 December 1754 ten huise van Hendrik Krul met Egbert Teunsiss met vuijsten en stocken geslagen en elkanderen verwondt soude hebben. Eis: Een boete van 4 Heeren Ponden. Vonnis: Het Gerigt absolveert Hermen Hendrix Ram en gelet op de noncomparitie van den mede-beclaegde condemneert Egbert Teuniss in de dubbelde geeijste boete.Personen in deze akte:
Hermen Hendrix Ram

Egbert Teuniss

Hendrik Krul