Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 6
Folionummer: 63
Inhoud: Tenlastelegging: Gerdina Buitenhuis wed. van Hendrik Klopman daagt Johanna Rijnts om te horen verclaren, dat het de Verweerderse niet heeft vrijgestaen op den 21 Junij 1753 door haren volmagtiger Hendrik Ligt oppositie te doen tegens sodaene executue en distractie, als de Aenleggerse uit cragt van peindinge op Verweerderses gerede goederen geene gedane pandheringe, aenheringe en inventarisatie stond te doen, en daerdoor die distractie te verhinderen sonder het geven van redenen van dese hare oppositie, en dat over sulx de distractie sijnen behoorlijken voortganck sal gewinnen. Vonnis: Het Gericht verstaet datter gedaen is een quaede aenspraek en daer tegens een goede tegenweer, de costen niettemin om redenen compenserende.Personen in deze akte:
Johanna Rijnts

Hendrik Ligt

Gerdina Buitenhuis

Hendrik Klopman