Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 6
Folionummer: 24
Inhoud: Tenlastelegging: Roeloff Jans van Til en Robbert Aerts in qualiteijt als voogden over den onmundige Willem Rijnders dagen Teunisje Hendrix, wed. van wijlen Egbert Rijnders te Lieren om betalinge te hebben van 7 - 10 - 0 en 't halve toebaat van vrij hooft -gelt een linnen hembt-rock, een gekeperde hembt-rock en een paer schoenen wegens verdient knegts-loon van 1 Meij tot den 14 Nov. 1752 door der Aenleggeren pupil bij de Verweerderse als knegt verdient. Vonnis: "Dat Parthijen in deser voegen sijn geaccordeert dat de Verweerderse de geƫijste 7 - 10 - 0 en 't toebaet invoegen gevordert sal voldoen en dat Parthijen ieder haer eige costen sullen dragen".Personen in deze akte:
Robbert Aerts

Roeloff Jans van Til

Beernt Rijnders

Jan Smelt

Willem Rijnders

Jacob van Til

Teunisje Hendrix

Egbert Rijnders