Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 6
Folionummer: 18
Inhoud: Tenlastelegging: Jannis Pol pro se & noie uxor. [voor zich en zijn vrouw] Janna Evers daagt Lucas Evers te Millingen om betalinge te hebben van 137 - 11 - 6 procederende wegens 1/7 part van de helfte van 1926 gulden waer voor den Verweerder de gerede goederen en inboedel van desselfs en des Aenleggers vrouws moeder ende hare kinderen gecoft en overgenomen heeft. Eis: "dat dese saek wort in staet gehouden tot den naesten en versoeken partijen verder dat het Gerigte Heren Commissarien gelieft te nomineren ten fine van accommodement". Vonnis: Het Gericht versoekt de Schepenen Mr. Arnoldt Pronck en Mr. Heribert van Westervelt om Parthijen op sekere tijt en plaetse voor haer te ontbieden ten fine van accommodement [een schikking treffen] en bij ontstentenisse van dien ten naasten te rapporterenPersonen in deze akte:
Janna Evers

Lucas Evers

Jannis Pol

Heribert van Westervelt

Arnoldt Pronck