Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 6
Folionummer: 3
Inhoud: Tenlastelegging: De Drossart daagt Geertje Jansen, meijdt bij Gerrit Kappel te Loenen omdat sij uit de huize van Evert Jansen Timmerman tot Harskamp soude gelopen sijn. Eis: Een boete van 20 gulden.Personen in deze akte:
Gerrit Kappel

Geertje Jansen

Evert Jansen

Alart Derx