Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 110
Aktedatum:26/6/1755
Inhoud: COPIA VAN EEN BRIEF aan de Heeren van de Rekening in Gelderland, getekend door G. Pronck. Willem Suermondt is in 1754 gearresteerd geworden in naam van F.J. van Heeckeren, Landdrost der Graafschap Zutphen wegens overspel, gepleegd als getrouwd man, met Gerritje Jansen. Omdat Suermond zijn reis als coopman wilde vervolgen en om een langdurige en kostbare procedure te vermijden en om andere redenen heeft hij, in overleg met de Rekeningh en de Landdrost f 500,- betaald en daarvoor van de Landdrost een quitantie ontvangen. Suermondt heeft in vertrouwen gedacht dat hij nooit meer voor deze zaak aangeklaagd zou worden, omdat niemand voor hetzelfde delict tweemaal behoort gestraft te worden. Nochtans is hij door de Drossaard van 't Loo voor het komende Gerigt op 07-07-1755 gedaagd en zijn goederen zijn bepeijnd. Suermondt verzoekt de Heren van de Rekening ootmoedig hem een authentieke copie te verlenen van de authorisatie aan de Landdrost van Zutphen om over het genoemde overspel te mogen accorderen. ook verzoekt hij de Heren voor hem te interveniëren, opdat hij verder gevrijwaard wordt. Dit was getekend door Joh. Schrassert. In de marge wordt op 30-06-1755 gesteld dat de Rekening in Gelderland voldoet aan het eerste verzoek. Wat betreft de bepeijndinge moet de beklaagde op fundament van de gelibelleerde transactie met de Landdrost van Zutphen allegeren [bewijzen].Personen in deze akte:
G. Pronck

F.J. van Heeckeren

Gerritje Jansen

G. Pronck

Gerritje Jansen

F.J. van Heeckeren

Joh. Schrassert

Joh. Schrassert

Willem Suermondt

Willem Suermondt