Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 30
Aktedatum:11/8/1752
Inhoud: BRIEF van Jacobus Crajenhoff, geschreven te Amsterdam in de Kerkstraat bij de Spiegelstraat tussen de Prins en Keijsers Pragt aan de heer van Olden, Secretaris van de Heerlijkheid 't Loo. De schrijver verzoekt bemiddeling, omdat hij recht heeft op eenige taggentig guldens van de Schout H. van Hamel, als rentmeester van 't Capittel van Ste. Maria te Utrecht. De schout zegt dat het voluntatis [vrijwillig] was, maar de schrijver en zijn voorgangers hebben altijd geld ontvangen [voor de administratie].Personen in deze akte:
van Olden

H. van Hamel

H. van Hamel

van Olden

Jacobus Crajenhoff

Jacobus Crajenhoff