Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 7
Aktedatum:5/6/1749
Inhoud: BRIEF van J.W. Hoen, Secretaris van de de Heerlijkheijt 't Loo. Bij het nazien van de St. Catarina Vicarie goederen onder Apeldoorn is een rekening, groot f 1261-12-7, gevonden ten laste van wijlen de vader van N. Montauban, schepen der stad Amerswfoort, die voogd was van de kinderen van wijlen ds. Eijbergen. De vraag is wanneer het geld ontvangen kan worden. De rekening is afgehoord en gesloten op 29-08-1736. Misschien kan er gezocht worden in de papieren van wijlen de dominee.Personen in deze akte:
J.W. Hoen

Eijbergen

N. Montauban

J.W. Hoen

Eijbergen

N. Montauban