Detail

Archief:421 Collectie C.G.C. Quarles van Ufford
Inventarisnummer:7
Beschrijving:Stafkaart No 411 Hoog Soeren, verkend in 1928. Gedeeltelijk herzien tot 1931. Schaal 1:25000. Uitgave Topografische Dienst 1933. Zie inventarisnummer 1 Staat particuliere eigendommen.
Datering:1933
Vorm:1 omslag
Ordeningsschema:Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:1-16 Dertien bijeen horende stafkaarten van het volledige grondgebied van de gemeente Apeldoorn Hierop is - kennelijk op verzoek Quarles van Ufford - met een blauwe lijn de gemeentegrens aangegeven en daarbinnen met zwarte lijnen de omgrenzing van de particuliere eigendommen, gemerkt A t/m Z en A1 - F1. De namen van de grondeigenaren zijn aan de hand hiervan verantwoord op een bijgevoegde getypte lijst.