Detail

Archief:139 Bescherming Bevolking
Inventarisnummer:167
Beschrijving:Wenken voor de bescherming van gezin, wenken voor eerste hulp, wenken met betrekking tot buitengewone omstandigheden ten dienste van handel en industrie
Datering:1961
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard