Detail

Archief:139 Bescherming Bevolking
Inventarisnummer:158
Beschrijving:Stukken betreffende ontslagen provinciale noodwachtplichtigen
Datering:1986
Vorm:2 omslagen
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
 
Niet openbaar tot 2056 (klik hier om een ontheffing aan te vragen)