Detail

Archief:139 Bescherming Bevolking
Inventarisnummer:135
Beschrijving:Concept model interne dienstinstructie
Datering:1983
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard