Detail

Archief:139 Bescherming Bevolking
Inventarisnummer:107
Beschrijving:SGP stafoefening
Datering:28/5/1974
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard