Detail

Archief:139 Bescherming Bevolking
Inventarisnummer:102
Beschrijving:Personeelsgegevens met betrekking tot opleiding en oefening
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
 
Niet openbaar tot 2056 (klik hier om een ontheffing aan te vragen)