Detail

Archief:139 Bescherming Bevolking
Inventarisnummer:95
Beschrijving:Rijksplan 1964 voor het in staat van paraatheid brengen van de bescherming bevolking
Datering:1964
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard