Detail

Archief:139 Bescherming Bevolking
Inventarisnummer:93
Beschrijving:Rantsoenschalen klasse I
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard