Detail

Archief:139 Bescherming Bevolking
Inventarisnummer:91
Beschrijving:Rapport en advies van de adviescommissie voor straatongevallen en ziekenvervoer
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard