Detail

Archief:139 Bescherming bevolking
Inventarisnummer:90
Beschrijving:Voorlopige handleiding optreden van sectorgroepen
Datering:1972
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard