Detail

Archief:139 Bescherming Bevolking
Inventarisnummer:88
Beschrijving:Voorlopig voorschrift leiding bescherming bevolking in staat van paraatheid
Datering:1969
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard