Detail

Archief:139 Bescherming bevolking
Inventarisnummer:83
Beschrijving:Handboek voor commandanten bij de organisatie bescherming bevolking
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard