Detail

Archief:139 Bescherming bevolking
Inventarisnummer:81
Beschrijving:Voorlopig voorschrift leiding bescherming bevolking
Datering:1969
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard