Detail

Archief:139 Bescherming Bevolking
Inventarisnummer:80
Beschrijving:Rijksplan voor de organisatie bescherming bevolking
Datering:1967
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard