Detail

Archief:139 Bescherming Bevolking
Inventarisnummer:79
Beschrijving:Eerste aanvulling richtlijnen bescherming waterbedrijven met het oog op oorlogsomstandigheden
Datering:1958
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard