Detail

Archief:139 Bescherming Bevolking
Inventarisnummer:75
Beschrijving:Voorschrift verbindingsdienst
Datering:1968
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard