Detail

Archief:139 Bescherming Bevolking
Inventarisnummer:58
Beschrijving:Werkgroep evacuatie bij dijkdoorbraak
Datering:1979-1980
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard