Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:100 Verzameling particuliere stukken
Inventarisnummer:259
Beschrijving:Brief aan de Koningin de dato 26 januari 1909 van Jacobje Veenhuizen-Van Hunenstein waarin zij verzoekt om een toelage omdat zij als inmiddels 70 jarige weduwe van Gerrit Veenhuizen (overleden in 1902) die 40 jaar in dienst van het Koninklijk Domein Het Loo had gewerkt, niet in staat is in haar eigen onderhoud te voorzien
Datering:26/1/1909
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:257-259 Stukken betreffende Gerrit Veenhuizen en Jacobje Veenhuizen-Van Hunenstein , 1869-1909