Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:100 Verzameling particuliere stukken
Inventarisnummer:257
Beschrijving:Paspoort Koninkrijk der Nederlanden de dato 12 mei 1869, inclusief certificaat van goed gedrag, ten name van Gerrit Veenhuizen, hem toegekend bij de beëindiging van zijn diensttijd bij de het Regiment Grenadiers en Jagers
Datering:12/5/1869
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:257-259 Stukken betreffende Gerrit Veenhuizen en Jacobje Veenhuizen-Van Hunenstein , 1869-1909