Detail

Archief:139 Bescherming Bevolking
Inventarisnummer:49
Beschrijving:Begrotingen en jaarrekeningen
Datering:1960-1980
Vorm:3 omslagen
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard