Detail

Archief:139 Bescherming bevolking
Inventarisnummer:46
Beschrijving:Notulen vergaderingen kringraad
Datering:1962-1980
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard