Detail

Archief:139 Bescherming bevolking
Inventarisnummer:19
Beschrijving:Correspondentie over sirenes
Datering:1954-1975
Vorm:4 omslagen
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard