Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:206 Gymnasium Apeldoorn
Inventarisnummer:5
Beschrijving:Bevat begeleidende brief d.d. 24 juni 2006 van professor Schermers aan de rector van het Gymnasium waarin hij de notulen overdraagt
Datering:7/1938-9/4/1946
Vorm:1 katern
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:2.1.1 Notulen en agenda's
Verzamelbeschrijving:3-5 Notulen van de leeraarsvergaderingen , 1913-1946