Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:413 Voetbalvereniging Loenermark
Inventarisnummer:14
Datering:6/2/1971-4/12/1977
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:10 Sport, cultuur, toerisme en evenementen
Ordeningsschema:5 Correspondentie
Verzamelbeschrijving:12-15 Ingekomen stukken , 1953-1977