Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:413 Voetbalvereniging Loenermark
Inventarisnummer:6
Datering:3/2/1975-6/12/1977
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:10 Sport, cultuur, toerisme en evenementen
Ordeningsschema:2 Bestuursvergaderingen
Verzamelbeschrijving:4-8 Notulen van bestuursvergaderingen , 1960-1999