Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 43
Aktedatum:12/12/1788
Inhoud: Boedelinventaris, getekend te Apeldoorn op 20-11-1788 van de volgende gerede goederen met een waarde van f 41 - 1 - 0: onder andere het haardgereij, 13 aarden borden, 5 dito schotels, 1 schotelrak, 1 aarden [kast]stelsel, 1 koffimool, 1 strijkijzer, 5 tinne lepels, 5 dito vorken, 1 tafel, 1 stoof, 1 spinnewiel, 1 spiegel, 1 kamhus, 1 schilderij, 1 schuijmspaan, 1 koffiketel, 1 bedde met toebehoor, waard f 15,- met 1 paar gordijnen, 1 schup, eenige turf, eenige aardappels; b. linnen en wollen, namelijk 3 beddelakens, 2 kussenslopen. Aan gereed geld in de boedel is aanwezig f 0 - 6 - 0. De doodschulden zijn betaald. De klederen van de overledene zijn aan de kinderen gegeven om te vermaken.Aan de snufmulder te Arnhem moet nog betaald worden f 3,-.Personen in deze akte:
Aaltje Wijnbergeninventarisante en moeder van 2 nog onmundige kinderen

Jan Lebbinkschuldeiser voor f 6,-

Jan Kluitoverleden vader van 2 nog onmundige kinderen

H. de Goejentaxateur van de boedel

Jochem Brouwerschuldeiser voor f 3,- voor bier

Derck Boxtaxateur van de boedel