Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 42
Aktedatum:2/3/1786
Inhoud: Boedelinventaris van de volgende ongerede goederen: op den Ankeler onder Apedloorn a. een huijs en opstal, staende op de grond van St. Anthonie Hospitaal en van de volgende gerede goederen: b. 1 bedde met zijn toebehoor, waard f 10,-, 1 kinderwiegh, waard f 1 - 5 - 0, 1 spinnewiel, waard f 1 - 14 - 0, eenig hooij, waard f 6,-, 1 snaphaan, waard f 4,-, 4 tinne lepels, waard f 0 - 6 - 0; c. klederen tot des overledens lijf gehoord hebbende, onder andere 17 hemden, 2 broeken, 1 bruijn lakens kamsool en broek, 1 zwart lakens dito dito, 1 blauw lakens dito dito, 1 damasten borstrok met 22 silvere knoopen, 1 blauwe woldoekse kiel, 1 linnen kiel, 1 rok, 2 paer zwarte kousen, 2 paer witte dito, 1 weermuts, 1 hoed met een kast, 1 paer silvere schoegespens, 2 paer schoenen, 1 kist daer de kleren in zijn. Uijtgaende schulden zijn er niet. De doodschulden zijn betaeld. Aan gereed geld is er f 145 - 1 - 0.Personen in deze akte:
Dries Teunissen schuldenaar voor f 100,- voor een obligatie

Arend Derks overleden vader van een minderjarig kind

Wouter van Olsttaxateur van de boedel

Geertje Andriessen inventarisante en moeder van een minderjarig kind

G. Braskampondertekenaar van de inventaris

Jacob Hendriks taxateur van de boedel

G. Ketelondertekenaar van de inventaris