Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 42
Aktedatum:15/6/1784
Inhoud: Magescheijd, opgerigt te Apeldoorn op 09-06-1784, waarbij de moeder den geheelen gereden en ongereden boedel met alle inkomende en uijtgaende schulden als mede de doodschulden zal hebben en behouden. Bij meerderjarigheid zal zij de kinderen f 284 - 11 - 12 betalen. Voor zo verre de klederen van de overledene aan bederf onderhevig zijn, zal zij die successivelijk ten nutte der onmundige [kinderen] mogen emploijeren.Personen in deze akte:
G. Braskampmagescheijdsvriend

Jan Hendriks van Emstmagescheijder als voogd over de 3 minderjarige kinderen van Teunis Camphorst en Aertje Gerrits

Berend Jans Timmerman [dit kan ook het beroep zijn]magescheijder als voogd over de 3 minderjarige kinderen van Teunis Camphorst en Aertje Gerrits

G. Ketelmagescheijdsvriend

Reijer Evers magescheijdsvriend

Aertje Gerrits magescheijder en moeder van 3 minderjarige kinderen

Christijan Carbijeden [?]magescheijdsvriend