Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 42
Aktedatum:25/8/1783
Inhoud: Maegescheijd, opgerigt 25-08-1783, waarbij de vader zal hebben en behouden den geheelen gereeden boedel, neffens de incomende schuld. Hij zal de uijtgaende schuld tot zijn privative laste nemen. De klederen en lijftoebehoor van de overledene worden aan de voogden ter bewaering voor de onmundigen overgegeven. Bij meerderjaerigheijd keert de vader de kinderen uijt f 7 - 10 - 0. Tot nakominge van dien verbindt de vader het huijsje hetgeen hij voorneemens is op de Loosche Mark te zetten.Personen in deze akte:
J. Reupkesmagescheijdsvriend

G. Ketelmagescheijdsvriend

G. Propermagescheijdsvriend

Esse Derks maegescheijder als voogd over de 2 minderjaerige kinderen van Cristiaen Huberts en Derksje Essen

H. Ketelmagescheijdsvriend

Cristiaen Huberts maegescheijder

Jan Davids [Harselman]maegescheijder als voogd over de 2 minderjaerige kinderen van Cristiaen Huberts en Derksje Essen