Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 41
Aktedatum:22/11/1780
Inhoud: Boedelinventaris van de volgende ongerede goederen met een totale waarde van f 10.000,-: den Uijlenberg, onder Vaasen a. de halfscheijdt van een Erf en goedt, bestaande voor het geheel in een huijs, hof, bergh en schuer en zijn onderhoorig zaaij, hooij en weijlandt, in de Wijsselse bos [Apeldoorn] b. 2¼ veerels bos, in den Weenemsen Enk [Apeldoorn] c. 5 scheepel zaaijlandt, in den Weenemsen Enk [Apeldoorn] d. 2½ scheepel zaaijlandt, Kouthooren, in het Broeklandt [Apeldoorn] e. een Erfjen en goedt, bestaande in een huijs, hoff en onderhoorig zaaij en weijlandt en houtgewas met daarbij Wijns Campjen, in het Broeklandt [Apeldoorn] f. 1 morgen hooijlandt, in de Zuijdtbroeken [Apeldoorn] g. 2 morgen hooijlandt, in de Dalhoeven h. 1¼ morgen hooijlandt, op de Wenemse Mark [Apeldoorn] i. ½ veerel markegrond, in den Apeldoornsen Nijen Enk j. een akker zaaijlandt, groot 2 scheepel, in den Apeldoornsen Ouden Enk bij Drijhuijsen k. 1 scheepel zaaijlandt, Pothooven, in het Broeklandt [Apeldoorn] l. een Erf en goedt, bestaande in huijs, hof, bergh en schuer en zijn onderhoorig zaaij, hooij en weijlandt, op de Wenemse Mark [Apeldoorn] m. ½ veerel markegrond, den Kleijnen Werreler, in het Broeklandt [Apeldoorn] n. een Erfjen en goedt, bestaande in huijs en hof met sijn onderhorig zaaij en hooij en weijdelandt, Wijns Campjen, in het Broeklandt [Apeldoorn] o. 1 morgen hooijlandt, op de Beemte [Apeldoorn] p. een Erf en goedt, bestaande in huijs en hof met sijn onderhoorigh zaaij, hooij en weijdelandt, de Keetelbuetersweijde, op de Beemte [Apeldoorn] q. 2 morgen weijdelandt, onder Terwolde bij het blokhuijs r. een huijs en hof met zijn houdtgewas en van de volgende gerede goederen, met een totale waarde van f 1200,-: s. in de keuken, namelijk 2 bedden met zijn toebehoor met 2 paar gordijnen, het haardgereij, 13 stoelen, 2 cooperen koffijkeetels, 1 koffijmoole, 1 rakjen met enig koffijgoedt, 1 cooperen melkpannetje, 1 suijkerschaar, 1 stofvarken, 3 tafels; t. in het bakhuijs, onder andere 3 rode cooperen keetels, 1 baktrogh, 1 waskuijp, 6 melkvleuten, 1 karne, 6 emmers, 1 tinnen schootel, 1 dito kan, 2 bielen [bijlen], 2 bedden, enig spek en vlees, 1 ton met boonen, 1 ton met kool, 3 spinnewielen; u. op de deel, onder andere 14 koebeesten cleijn en groot, 3 paarden, 3 varrekens, 2 waagens, 1 ploeg, 1 kar, 2 paar eegden [eggen], 1 sleede, 3 sakken met boekweijte, 1 sak met weijte, het paardegetuijgh, 4 schoppen, 3 greepen, 2 gaavels, 3 snijbakken met de messen, 4 vleegels, 2 zaadt sigten, 2 seijsems [zeisen], 2 ladders, 20 vimmen boekweijte, 40 vimmen rogge, 780 garven haaver, 1 wanne, enige aardtappelen, 5 immen [bijenkorven] met zijn toebehoor; v. gonst en gezaaij, namelijk 8 molder landt met rogge bezaaijdt.Personen in deze akte:
Jacob van Laarschuldenaar voor f 33 - 10 - 0 voor pagt

Willem Teunis schuldeiser voor f 73 - 18 - 0 voor een betaalde thiend, tins en Heerengeld

Willem Teunes van het Erveinventarisant over de goederen die zijn moeder op 09-10-1780 ten zijnen huijse stervende naagelaten heeft; bewoner en gebruijker van l

Teunes Aarends schuldenaar voor f 43,- voor pagt

Jan Hermens schuldenaar voor f 4 - 18 - 0 voor pagt

B. Bosgoedtschuldeiser voor f 26 - 16 - 0 voor Heerenpenningen

Gerrit Clompmaakermet Peeter Clompmaker schuldenaar voor f 100,- voor pagt

Dries Jansen schuldenaar voor f 23,- voor pagt en bewoner en gebruijker van r

Willem Lambers Schipperschuldenaar voor f 8,- voor gras

T. Beerens taxateur van de boedel

Peeter Clompmaakermet Gerrit Clompmaaker schuldenaar voor f 100,- voor pagt; bewoner en gebruijker van p

Jannes Jansen schuldenaar voor f 8,- voor gras

Arent Jansen taxateur van de boedel

Lambert Wichers schuldenaar voor f 37 - 10 - 0 voor pagt

Marija Gerris erflaatster, overleden Moeder van Willem Teunis van het Erve

Gerrit Teunis van 't Erveschuldenaar voor f 667,- volgens handschrift

J. Brouwerschuldeiser voor f 28 - 16 - 0 voor Heerenpenningen